v
 
10 ส.ค. 2561 - 12 ส.ค. 2561
Thailand Week 2018 ณ เมืองเจนไ...
จำนวนที่เปิดรับ 35 ราย
7 มิ.ย. 2561 - 9 มิ.ย. 2561
Thailand Week 2018 ณ เมืองมุมไ...
จำนวนที่เปิดรับ 60 ราย
23 เม.ย. 2561 - 26 เม.ย. 2561
Thailand Week 2018 ณ กรุงธากา ...
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
9 มี.ค. 2561 - 11 มี.ค. 2561
Thailand Week 2018, ศรีลังกา
จำนวนที่เปิดรับ 60 ราย
1 มี.ค. 2561 - 4 มี.ค. 2561
Mini Thailand Week 2018, Manil...
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย