งานแสดงสินค้า THE BIG 5 SHOW 2019
25 November 2019 - 28 November 2019
Available for : 23 exhibitors
เป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่สำคัญที่สุดในตลาดตะวันออกกลาง โดยงานแสดงสินค้าดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี เพื่อเปิดการเจรจาการค้า และรับการสั่งซื้อเท่านั้นไม่มีการจำหน่ายปลีก
Share
Event Details :
Show Date :
25 November 2562 - 28 November 2562
Date of Application :
9 April 2562 - 26 July 2562
Event Venue :
Dubai World Trade Centre, Dubai, United Arab Emirates
Product Group :
1. CONSTRUCTION MATERIAL/MACHINERY/TOOLS/EQUIPMENT
Number of Booths :
23 ราย
Starting Price :
113000.00 BAHT
Activity Details :
เป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่สำคัญที่สุดในตลาดตะวันออกกลาง โดยงานแสดงสินค้าดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี เพื่อเปิดการเจรจาการค้า และรับการสั่งซื้อเท่านั้นไม่มีการจำหน่ายปลีก
The Responsible Agency :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวสุกัญญา เม้ยชม
Phone Number :
025078381
Documentation :
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ.pdf
จดหมายเชิญสมัครเข้าร่วมงาน THE BIG 5 SHOW2019.pdf
Application big 5 2019.pdf
Company Profile big 5 2019.pdf
Remark :
Turn Back