กิจกรรม Mirror & Mirror ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2021 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
9 September 2021 - 12 September 2021
Available for : 30 exhibitors
The main goal
1. Food and beverages
2. Housewares and home decorations
4. Baby products
4. Health and beauty
5. Fashion - clothes, bags, shoes, jewelry
Secondary goal
1. Electronic products, Motor vehicles, IT products, Construction equipment, Machinery and agricultural machinery
2. Service business
Share
Event Details :
Show Date :
9 September 2564 - 12 September 2564
Date of Application :
12 October 2563 - 15 November 2563
Event Venue :
Koh Pich Exhibition Center, PHNUM PENH, CAMBODIA
Product Group :
1. Food
2. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
3. Household Products
4. Electronics / Electrical Products and Parts
5. Textiles, Garments and Fashion Accessories
6. Service Trade
Number of Booths :
30 ราย
Starting Price :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Activity Details :
The main goal
1. Food and beverages
2. Housewares and home decorations
4. Baby products
4. Health and beauty
5. Fashion - clothes, bags, shoes, jewelry
Secondary goal
1. Electronic products, Motor vehicles, IT products, Construction equipment, Machinery and agricultural machinery
2. Service business
Live Streaming :
-
The Responsible Agency :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวกันติชา นาพนัง
2. นางกานต์กุลยา อุดมมหันติสุข
3. นางปิยนันท์ วนะภูติ
Phone Number :
คุณกานต์กุลยา 02-5078228 / คุณกันติชา 02-5078222 /
Documentation :
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร TTB 2021 พนมเปญ.pdf
Company Profile 2021 แบบฟอร์มกรมฯ.pdf
สื่อประชาสัมพันธ์ M&M ในงาน Top Thai Brands 2021.pdf
Remark :
Turn Back