กิจกรรม Mirror & Mirror ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2021 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
5 August 2021 - 8 August 2021
Available for : 20 exhibitors
The main goal
1. Food and beverages
2. Health and beauty
3. Fashion - clothes, bags, shoes, jewelry
4. Electronic products
Share
Event Details :
Show Date :
5 August 2564 - 8 August 2564
Date of Application :
20 October 2563 - 14 February 2564
Event Venue :
YANGON, YANGON, MYANMAR
Product Group :
1. Food
2. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
3. Electronics / Electrical Products and Parts
4. Textiles, Garments and Fashion Accessories
Number of Booths :
20 ราย
Starting Price :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Activity Details :
The main goal
1. Food and beverages
2. Health and beauty
3. Fashion - clothes, bags, shoes, jewelry
4. Electronic products
Live Streaming :
-
The Responsible Agency :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวปิยพรรษา มณีแสง
2. นางสาวกันติชา นาพนัง
3. นางปิยนันท์ วนะภูติ
Phone Number :
คุณปิยพรรษา 02-5078229 / คุณกันติชา 02-5078222
Documentation :
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ.pdf
Company Profile 2021 แบบฟอร์มกรมฯ.pdf
สื่อประชาสัมพันธ์ M&M ในงาน Top Thai Brands 2021.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร TTB 2021 เมียนมา (เปลี่ยนแปลงวันที่).pdf
Remark :
Turn Back