โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเดินทางไปเจรจาการค้าที่กลุ่มประเทศอาเซียน (ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย)
11 February 2019 - 16 February 2019
Available for : 25 exhibitors
Business Matching (Philippines and Indonesia)
11-16 February 2019
- Do business matching/meet importers/sales representatives and explore markets
- Target products : Industrial products such as Auto Parts & Accessories, Construction Materials/Hardware, Air conditioner and electrical appliances.
Share
Event Details :
Show Date :
11 February 2562 - 16 February 2562
Date of Application :
4 December 2561 - 1 February 2562
Event Venue :
-
Product Group :
1. Automotive / Auto Parts and Accessories
2. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
3. Building Materials / Hardware Items
4. Electronics / Electrical Products and Parts
Number of Booths :
25 ราย
Starting Price :
5000.00 BAHT
Activity Details :
Business Matching (Philippines and Indonesia)
11-16 February 2019
- Do business matching/meet importers/sales representatives and explore markets
- Target products : Industrial products such as Auto Parts & Accessories, Construction Materials/Hardware, Air conditioner and electrical appliances.
The Responsible Agency :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวจณัญญา อมรวิทยารักษ์
2. นางสาวมินตา มั่นคง
Phone Number :
02 507 8311
Documentation :
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้า (ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย).pdf
รายละเอียดโครงการ B2B ฟิลิปปินส์-อินโด 2019.pdf
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และ Company profile.pdf
กำหนดการคณะเดินทาง.pdf
Remark :
Target products : Industrial products such as Auto Parts & Accessories, Construction Materials/Hardware, Air conditioner and electrical appliances.
Turn Back