คูหาประชาสัมพันธ์และเจรจาการค้าสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ60+/สินค้าสำหรับแม่และเด็ก) ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands Kunming 2019
12 June 2019 - 18 June 2019
Available for : 20 exhibitors
คูหาประชาสัมพันธ์และเจรจาการค้าและจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ/สินค้าสำหรับแม่และเด็ก
พื้นที่รวม 126 ตารางเมตร ประกอบด้วย
1) ส่วนประชาสัมพันธ์โครงการและสินค้าผู้ประกอบการฯ
2) ส่วนเจรจาและจำหน่ายสินค้าของแต่ละราย รายละประมาณ 3 x 2 ตารางเมตร
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำสินค้าเดินทางไปจัดแสดงในคูหาสินค้าหรับผู้สูงอายุ
และคูหาสินค้าแม่และเด็กทั้งส่วนที่ 1 และ 2 โดยสคต.คุนหมิงจะจัดทำนัดหมายเจรจาธุรกิจ (B2B) ให้ล่วงหน้า
Share
Event Details :
Show Date :
12 June 2562 - 18 June 2562
Date of Application :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
Event Venue :
Kunming Dianchi International Convention and Exhibition Center
Product Group :
Number of Booths :
20 ราย
Starting Price :
10000.00 BAHT
Activity Details :
คูหาประชาสัมพันธ์และเจรจาการค้าและจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ/สินค้าสำหรับแม่และเด็ก
พื้นที่รวม 126 ตารางเมตร ประกอบด้วย
1) ส่วนประชาสัมพันธ์โครงการและสินค้าผู้ประกอบการฯ
2) ส่วนเจรจาและจำหน่ายสินค้าของแต่ละราย รายละประมาณ 3 x 2 ตารางเมตร
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำสินค้าเดินทางไปจัดแสดงในคูหาสินค้าหรับผู้สูงอายุ
และคูหาสินค้าแม่และเด็กทั้งส่วนที่ 1 และ 2 โดยสคต.คุนหมิงจะจัดทำนัดหมายเจรจาธุรกิจ (B2B) ให้ล่วงหน้า
The Responsible Agency :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวรัศมิ์ลภัส สิริภูวนานนท์
2. นางสาวสุธินี มีมาก
Phone Number :
8245,8369
Documentation :
2รายละเอียดเข้าร่วม 60 ในTTB kunming.pdf
หนังสือขอเชิญสมัครเข้าร่วมงาน Top Thai Brands Kunming (ตลาดเฉพาะ).pdf
Remark :
Turn Back