การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ Digital Marketing for Entrepreneur
27 February 2019 - 17 April 2019
Available for : 50 exhibitors
รูปแบบการอบรม
*Training ฝึกอบรมและสอนอย่างเจาะลึกในแต่ละหัวข้อ
*Practical & Prafressional Workshop ฝึกลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ
-Presentation นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อฝึกฝนทักษะการนำเสนอ
Share
Event Details :
Show Date :
27 February 2562 - 17 April 2562
Date of Application :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
Event Venue :
-
Product Group :
Number of Booths :
50 ราย
Starting Price :
3500.00 BAHT
Activity Details :
รูปแบบการอบรม
*Training ฝึกอบรมและสอนอย่างเจาะลึกในแต่ละหัวข้อ
*Practical & Prafressional Workshop ฝึกลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ
-Presentation นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อฝึกฝนทักษะการนำเสนอ
The Responsible Agency :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
Name - Lastname Officer :
1. นายธนวัตร จางอิสระ
2. นางสาวศิราณี นนทะกา
3. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
4. นายธนวัตร จางอิสระ
5. นางสาวศิราณี นนทะกา
6. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
7. นายธนวัตร จางอิสระ
8. นางสาวศิราณี นนทะกา
9. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
10. นายธนวัตร จางอิสระ
11. นางสาวศิราณี นนทะกา
12. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
Phone Number :
02 507 8144,8111
Documentation :
กำหนดการอบรมระยะสั่น ตลาดดิจิทัล.pdf
Remark :
-
Turn Back