โครงการของผู้ประกอบการรายใหม่ในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 64 (The new Faces)
6 September 2019 - 6 September 2019
Available for : 150 exhibitors
1.ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
2.พิจารณาคัดเลือกสินค้า
3.จัดตั้งคูหา/โต๊ะเจรจาสำหรับแต่ละบริษัท/บุคคล เพื่อจำหน่าย/เจรจาการค้าภายในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 64
Share
Event Details :
Show Date :
6 September 2562 - 6 September 2562
Date of Application :
6 March 2562 - 6 March 2562
Event Venue :
Impact Exhibition & Convention Center
Product Group :
1. Watch / Clock / Gems and Jewelry
Number of Booths :
150 ราย
Starting Price :
5000.00 BAHT
Activity Details :
1.ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
2.พิจารณาคัดเลือกสินค้า
3.จัดตั้งคูหา/โต๊ะเจรจาสำหรับแต่ละบริษัท/บุคคล เพื่อจำหน่าย/เจรจาการค้าภายในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 64
The Responsible Agency :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวภภัสสร จันทร์หุ่น
2. นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์บุญ
3. นางสาวศริยา ถิระพัฒน์
Phone Number :
02 507 8392/8393
Documentation :
New Face 64th.pdf
Remark :
Turn Back