โครงการ 60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก
2 July 2019 - 4 July 2019
Available for : 40 exhibitors
-
Share
Event Details :
Show Date :
2 July 2562 - 4 July 2562
Date of Application :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
Event Venue :
-
Product Group :
Number of Booths :
40 ราย
Starting Price :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Activity Details :
-
The Responsible Agency :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
Name - Lastname Officer :
1. นายรชต ยงพรม
2. นายรชต ยงพรม
3. นายรชต ยงพรม
Phone Number :
025078145
Documentation :
Remark :
Turn Back