โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA (ครั้งที่ 4)
23 July 2019 - 26 July 2019
Available for : 250 exhibitors
-
Share
Event Details :
Show Date :
23 July 2562 - 26 July 2562
Date of Application :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
Event Venue :
-
Product Group :
Number of Booths :
250 ราย
Starting Price :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Activity Details :
-
The Responsible Agency :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
Name - Lastname Officer :
1. นายรชต ยงพรม
2. นางสาวอัญญมณี กำเนิดบง
3. นายรชต ยงพรม
4. นางสาวอัญญมณี กำเนิดบง
Phone Number :
025078145
Documentation :
4.กำหนดการ E-commerce Week by NEA รุ่น 4 (23-26 July 2019) update 28 June 2019.pdf
Remark :
-
Turn Back