กิจกรรมการส่งเสริมสินค้าที่มีนวัตกรรมและการออกแบบดี ณ งาน Milan Design Week 2019
7 April 2019 - 14 April 2019
Available for : 9 exhibitors
งานออกแบบที่ใช้ความประณีตของฝีมือที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยภูมิปัญญา อัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม มีการพัฒนาอัตลักษณ์ไทยสู่ความเป็นสากล นำเสนอนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ที่สื่อถึงการ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (ECO) สื่อถึงความเป็นหัตถกรรม/หัตถสาหกรรม (Craft/Industrial Craft) สื่อถึงวัฒนธรรม (Culture) และมีความเป็นนวัตกรรม (Innovation)
Share
Event Details :
Show Date :
7 April 2562 - 14 April 2562
Date of Application :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
Event Venue :
Tortona
Product Group :
1. ไลฟ์สไตล์
Number of Booths :
9 ราย
Starting Price :
5000.00 BAHT
Activity Details :
งานออกแบบที่ใช้ความประณีตของฝีมือที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยภูมิปัญญา อัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม มีการพัฒนาอัตลักษณ์ไทยสู่ความเป็นสากล นำเสนอนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ที่สื่อถึงการ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (ECO) สื่อถึงความเป็นหัตถกรรม/หัตถสาหกรรม (Craft/Industrial Craft) สื่อถึงวัฒนธรรม (Culture) และมีความเป็นนวัตกรรม (Innovation)
The Responsible Agency :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
Name - Lastname Officer :
1. นางสาววัชรี ทัศนา
Phone Number :
025078289
Documentation :
Remark :
Turn Back