Find Activity
v
v
Search
 
29 Sep 2021 - 3 Oct 2021
โครงการนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2564 (THAIFEX–ANUGA ASIA 2021 “The Hybrid Edition”)
Number of Participate 16
29 Sep 2021 - 3 Oct 2021
โครงการนิทรรศการประชาสัมพันธ์และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับแม่และเด็ก ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2564 (THAIFEX–ANUGA ASIA 2021 “The Hybrid Edition”)
Number of Participate 16
1 Jul 2021 - 30 Sep 2021
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการรับรู้ Cartoon Characters และ Animation ไทย ในเขตพื้นที่ภายในกรุงโตเกียวและนอกเขตกรุงโตเกียว
Number of Participate 10