ติดต่อเรา

1. รายละเอียดงานแสดงสินค้า
02-507-8392 02-507-8393 official@bkkgems.com
2. การชำระเงิน
02-634-4999 #639 02-634-4999 #625 bgjf@git.or.th
3. การใช้งานระบบ
1169 02-507-8176 official@bkkgems.com