โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับแอฟริกาตะวันออก ปี 2565
6 กรกฎาคม 2565 - 6 กรกฎาคม 2565
ประเภท : คณะผู้แทนการค้าต่างประเทศเยือนไทย
จำนวนเปิดรับ : 100 ราย
สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และเจรจาการค้ากับผู้ซื้อ/ผู้นาเข้า และนักธุรกิจรายสาคัญของภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก

โดยมีกลุ่มสินค้าเป้าหมาย ดังนี้
1.สินค้าอาหาร
2.อะไหล่รถยนต์
3.เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์
4.เคมีภัณฑ์
5.ยาและเครื่องมือทางการแพทย์
6.สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
7.เครื่องจักรกลการเกษตร
8.ผลิตภัณฑ์ยาง
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
6 กรกฎาคม 2565 - 6 กรกฎาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
6 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. ยางธรรมชาติ
2. ยานยนต์และอะไหล่อื่นๆ
3. เครื่องจักรในการเกษตร
4. เคมีภัณฑ์
5. เม็ดพลาสติกและแผ่นชีท
6. อุปกรณ์ทางการแพทย์
7. เภสัชกรรม
8. เสื้อผ้าทอ
9. อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
100 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และเจรจาการค้ากับผู้ซื้อ/ผู้นาเข้า และนักธุรกิจรายสาคัญของภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก

โดยมีกลุ่มสินค้าเป้าหมาย ดังนี้
1.สินค้าอาหาร
2.อะไหล่รถยนต์
3.เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์
4.เคมีภัณฑ์
5.ยาและเครื่องมือทางการแพทย์
6.สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
7.เครื่องจักรกลการเกษตร
8.ผลิตภัณฑ์ยาง
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
คุณจิรวรรณ/คุณเกศมณี 02-507-8199
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
3. ทะเบียนธุรกิจ
4. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม (ถ้ามี)
หมายเหตุ :
** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ หรือ เข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากลืม Username / Password / อัพโหลดเอกสารไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูและระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 1169 **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
เจ้าหน้าที่รับสมัคร : คุณเกศมณี โทร: 02 507 8199
เจ้าหน้าที่โครงการฯ : คุณจิรวรรณ โทร: 02 507 8199

***เอกสารที่อัพโหลดต้องเป็นไฟล์สกุล PDF เท่านั้น***
ย้อนกลับ