โครงการส่งเสริมการพัฒนาและจำหน่ายสินค้าที่มี Cartoon Characters และ Animation ไทย ในประเทศญี่ปุ่น ปี 2562
2 สิงหาคม 2562 - 25 สิงหาคม 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 10 ราย
-
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
2 สิงหาคม 2562 - 25 สิงหาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
กลุ่มสินค้า :
1. Digital Content
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
10 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
-
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวไอรีน ฉัตรสุวรรณวารี
2. นางสาวพิมลภา เกษประคอง
เบอร์โทรติดต่อ :
02-5078417
เอกสารประกอบกิจกรรม :
1.รายละเอียดโครงการ.pdf
2.แบบฟอร์มการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ.pdf
3.Character Profile2018.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ