โครงการงานแสดงสินค้า NXTAsia 2020 (CommunicAsia 2020)
29 กันยายน 2563 - 1 ตุลาคม 2563
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 6 ราย
โครงการส่งเสริมธุรกิจโฆษณาในงาน NXTAsia 2020 (CommunicAsia 2020) เป็นงานแสดงสินค้าและเวทีเจรจาการค้าที่มีความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน Infrastructure, Hardware, Software และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
29 กันยายน 2563 - 1 ตุลาคม 2563
วันที่รับสมัคร :
12 พฤษภาคม 2563 - 19 มิถุนายน 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
Singapore Expo (Hall 1-6)
กลุ่มสินค้า :
1. Digital Content
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
6 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
10000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการส่งเสริมธุรกิจโฆษณาในงาน NXTAsia 2020 (CommunicAsia 2020) เป็นงานแสดงสินค้าและเวทีเจรจาการค้าที่มีความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน Infrastructure, Hardware, Software และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางพนิต พงษ์ภักดี
2. นางสาววศิกา คีรีวรรณ
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8439
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดโครงการ communic 2020 29sep.pdf
Aplication Form - Communic 2020.pdf
Company Profile.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ