โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 136
20 เมษายน 2563 - 24 เมษายน 2563
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนเปิดรับ : 100 ราย
• ทำความรู้จักและสร้างเครือข่าย
• การเตรียมความพร้อมธุรกิจให้เป็นผู้ส่งออก
• Business Model Canvas
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก
• ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และระบบโลจิสติกส์
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและพิธีการศุลกากร
• การคำนวนต้นทุน
• ข้อควรระวังจากการส่งออก
• พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
• ทรัพย์สินทางปัญญา
• ต่อยอดการส่งออกด้วยกิจกรรม Top Thai Band
• เอกสารและการเงินเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
• กิจกรรมกลุ่มย่อย
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา :
20 เมษายน 2563 - 24 เมษายน 2563
วันที่รับสมัคร :
7 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 พฤษภาคม 2563
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
100
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
แผนที่ :
รายละเอียดกิจกรรม :
• ทำความรู้จักและสร้างเครือข่าย
• การเตรียมความพร้อมธุรกิจให้เป็นผู้ส่งออก
• Business Model Canvas
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก
• ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และระบบโลจิสติกส์
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและพิธีการศุลกากร
• การคำนวนต้นทุน
• ข้อควรระวังจากการส่งออก
• พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
• ทรัพย์สินทางปัญญา
• ต่อยอดการส่งออกด้วยกิจกรรม Top Thai Band
• เอกสารและการเงินเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
• กิจกรรมกลุ่มย่อย
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 136
คำบรรยายภาพรวมวิชา : • ทำความรู้จักและสร้างเครือข่าย
• การเตรียมความพร้อมธุรกิจให้เป็นผู้ส่งออก
• Business Model Canvas
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก
• ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และระบบโลจิสติกส์
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและพิธีการศุลกากร
• การคำนวนต้นทุน
• ข้อควรระวังจากการส่งออก
• พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
• ทรัพย์สินทางปัญญา
• ต่อยอดการส่งออกด้วยกิจกรรม Top Thai Band
• เอกสารและการเงินเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
• กิจกรรมกลุ่มย่อย

รายละเอียดวิชา : • ทำความรู้จักและสร้างเครือข่าย
• การเตรียมความพร้อมธุรกิจให้เป็นผู้ส่งออก
• Business Model Canvas
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก
• ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และระบบโลจิสติกส์
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและพิธีการศุลกากร
• การคำนวนต้นทุน
• ข้อควรระวังจากการส่งออก
• พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
• ทรัพย์สินทางปัญญา
• ต่อยอดการส่งออกด้วยกิจกรรม Top Thai Band
• เอกสารและการเงินเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
• กิจกรรมกลุ่มย่อย

อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณพรชัย พัวพัฒนขจร
2. คุณดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง
3. คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
4. นางสาวพัชราภรณ์ จีนะวิจารณะ

ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 23/03/2020 เวลา 08:30 น. ถึง 27/03/2020 เวลา 17:30 น. ห้อง : ชั้น 1 ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวปริศนา ชัยนวล
2. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :
ท่านละ 3,500.00 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวปริศนา ชัยนวล
2. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507 8146, 091 734 4125 (คุณแวน)
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ตารางกำหนดการ 04-edit 136-138 (แก้ไขล่าสุด).pdf
ตารางกำหนดการ (1) 136-138 แก้ไข 11.pdf
ย้อนกลับ