เรื่อง “เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 1/2563
13 พฤษภาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2563
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนเปิดรับ : 80 ราย
หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
3.1 การเตรียมความพร้อมเป็นนักเจรจามืออาชีพ อาทิ
- ทักษะการฟังในการเจรจา
- การฝึกทักษะในการฟังระหว่างผู้เข้าอบรม
- ทักษะการตั้งคำถามระหว่างการเจรจา
- การฝึกทักษะการตั้งคำถามระหว่างผู้เข้าอบรม
. - ทักษะการอ่านภาษากายระหว่างการเจรจา
- การฝึกทักษะการอ่านภาษากายระหว่างผู้เข้าอบรม
- กรณีศึกษาเทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- ฝึกปฏิบัติการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- การแชร์ประสบการณ์การเจรจาระหว่างผู้อบรม
- สรุปเทคนิคการเจรจา และ ถาม-ตอบ
3.2 จับคู่ฝึกปฏิบัติการเจรจาในสถานการณ์จำลองและการวิเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการฝึกเจรจา
โดยเฉพาะในงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศและในต่างประเทศ
3.3 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศในธุรกิจส่งออกกับนักธุรกิจต่างประเทศ
3.4 สรุปเทคนิคการเจรจา พร้อมถาม-ตอบปัญหา
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา :
13 พฤษภาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2563
วันที่รับสมัคร :
10 มีนาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
80
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
แผนที่ :
รายละเอียดกิจกรรม :
หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
3.1 การเตรียมความพร้อมเป็นนักเจรจามืออาชีพ อาทิ
- ทักษะการฟังในการเจรจา
- การฝึกทักษะในการฟังระหว่างผู้เข้าอบรม
- ทักษะการตั้งคำถามระหว่างการเจรจา
- การฝึกทักษะการตั้งคำถามระหว่างผู้เข้าอบรม
. - ทักษะการอ่านภาษากายระหว่างการเจรจา
- การฝึกทักษะการอ่านภาษากายระหว่างผู้เข้าอบรม
- กรณีศึกษาเทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- ฝึกปฏิบัติการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- การแชร์ประสบการณ์การเจรจาระหว่างผู้อบรม
- สรุปเทคนิคการเจรจา และ ถาม-ตอบ
3.2 จับคู่ฝึกปฏิบัติการเจรจาในสถานการณ์จำลองและการวิเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการฝึกเจรจา
โดยเฉพาะในงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศและในต่างประเทศ
3.3 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศในธุรกิจส่งออกกับนักธุรกิจต่างประเทศ
3.4 สรุปเทคนิคการเจรจา พร้อมถาม-ตอบปัญหา
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
No data to display
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :
ท่านละ 500.00 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
2. นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
เบอร์โทรติดต่อ :
025078146
เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการเทคนิคการเจรจา(13-14 พค. 63) ครั้งที่ 1 (2).doc.pdf
ย้อนกลับ