โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 140 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
12 กรกฎาคม 2564 - 16 กรกฎาคม 2564
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนเปิดรับ : 100 ราย
• ทำความรู้จักและสร้างเครือข่าย พร้อมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
• ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
• การบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก
• Business Model Canvas
• การเตรียมความพร้อมธุรกิจให้เป็นผู้ส่งออก
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและพิธีการศุลกากร
• Cross Border E-Commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
• ทรัพย์สินทางปัญญา
• การคำนวนต้นทุนเพื่อการส่งออก
• การจัดการ Logistics และ Supply Chain และข้อควรระวังจากการส่งออก
• ต่อยอดการส่งออกด้วยกิจกรรม Top Thai Brand และ แนะนำโครงการ SMEs Pro-Active
• เอกสารและการเงินเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
• กิจกรรมกลุ่มย่อย Workshop
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา :
12 กรกฎาคม 2564 - 16 กรกฎาคม 2564
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
100
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
แผนที่ :
รายละเอียดกิจกรรม :
• ทำความรู้จักและสร้างเครือข่าย พร้อมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
• ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
• การบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก
• Business Model Canvas
• การเตรียมความพร้อมธุรกิจให้เป็นผู้ส่งออก
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและพิธีการศุลกากร
• Cross Border E-Commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
• ทรัพย์สินทางปัญญา
• การคำนวนต้นทุนเพื่อการส่งออก
• การจัดการ Logistics และ Supply Chain และข้อควรระวังจากการส่งออก
• ต่อยอดการส่งออกด้วยกิจกรรม Top Thai Brand และ แนะนำโครงการ SMEs Pro-Active
• เอกสารและการเงินเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
• กิจกรรมกลุ่มย่อย Workshop
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 140 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
คำบรรยายภาพรวมวิชา : เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อม และยกระดับการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการให้เป็นมาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันในเวทีการค้าระดับโลกได้
รายละเอียดวิชา : • ทำความรู้จักและสร้างเครือข่าย พร้อมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
• ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
• การบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก
• Business Model Canvas
• การเตรียมความพร้อมธุรกิจให้เป็นผู้ส่งออก
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและพิธีการศุลกากร
• Cross Border E-Commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
• ทรัพย์สินทางปัญญา
• การคำนวนต้นทุนเพื่อการส่งออก
• การจัดการ Logistics และ Supply Chain และข้อควรระวังจากการส่งออก
• ต่อยอดการส่งออกด้วยกิจกรรม Top Thai Brand และ แนะนำโครงการ SMEs Pro-Active
• เอกสารและการเงินเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
• กิจกรรมกลุ่มย่อย Workshop

อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณพรชัย พัวพัฒนขจร
2. คุณดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง
3. คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์
4. นายสมชนะ กังวารจิตต์

ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 12/07/2021 เวลา 08:30 น. ถึง 16/07/2021 เวลา 17:30 น. ห้อง : ชั้น 1 ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room และชั้น1 ห้องสัมมนา 1 - 2
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
2. นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :
ท่านละ 1,500.00 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
2. นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
เบอร์โทรติดต่อ :
025078146, 02 0466688,
เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการ ขนาด A4 รุ่น 140 แบบมีท่านรองอธิบดี.pdf
ย้อนกลับ