งานแสดงสินค้า THE BIG 5 SHOW 2019
25 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 23 ราย
เป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่สำคัญที่สุดในตลาดตะวันออกกลาง โดยงานแสดงสินค้าดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี เพื่อเปิดการเจรจาการค้า และรับการสั่งซื้อเท่านั้นไม่มีการจำหน่ายปลีก
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
25 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562
วันที่รับสมัคร :
9 เมษายน 2562 - 26 กรกฎาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
Dubai World Trade Centre, Dubai, United Arab Emirates
กลุ่มสินค้า :
1. CONSTRUCTION MATERIAL/MACHINERY/TOOLS/EQUIPMENT
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
23 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
113000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่สำคัญที่สุดในตลาดตะวันออกกลาง โดยงานแสดงสินค้าดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี เพื่อเปิดการเจรจาการค้า และรับการสั่งซื้อเท่านั้นไม่มีการจำหน่ายปลีก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวสุกัญญา เม้ยชม
เบอร์โทรติดต่อ :
025078381
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ.pdf
จดหมายเชิญสมัครเข้าร่วมงาน THE BIG 5 SHOW2019.pdf
Application big 5 2019.pdf
Company Profile big 5 2019.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ