งานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (TAPA 2020)
3 กันยายน 2563 - 6 กันยายน 2563
ประเภท : งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 560 ราย
ชื่อโครงการ: งานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (TAPA 2020)
ระยะเวลา: วันที่ 3 – 6 กันยายน 2563
วันเจรจาธุรกิจ: วันที่ 3 - 5 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 18.00 น.
วันจำหน่ายปลีก: วันที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 16.00 น.
สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ผู้จัดงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ผู้ร่วมจัดงาน: สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
ผู้สนับสนุนการจัดงาน:
• สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA)
• สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร (WASA)
• สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUBCON)
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย:
- กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
- กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
- กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
ประเภทสินค้า: • Auto Parts & Components (OEM/REM) • Vehicle
• Auto Accessories • Repair, Maintenance & Services
• Petroleum/Lubricants/Maintenance Products • IT & Management
• Tools/Dies & Machine
ผู้เข้าร่วมงาน: ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ส่งออก ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ผู้รับช่วงการผลิต และผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ
ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งทั้งในและต่างประเทศ
ผู้เข้าชมงาน: ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง/ค้าปลีก และตัวแทนจัดซื้อในอุตสาหกรรมยานยนต์จากในประเทศและต่างประเทศ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
3 กันยายน 2563 - 6 กันยายน 2563
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
Bangkok International Trade & Exhibition Centre, BANGKOK, THAILAND
กลุ่มสินค้า :
1. AUTO PARTS & COMPONENTS (OEM/REM)
2. AUTO ACCESSORIES
3. PETROLEUM/LUBRICANTS/MAINTENANCE PRODUCTS
4. TOOLS/DIES & MACHINES
5. VEHICLE
6. REPAIR, MANTENANCE & SERVICE
7. IT & MANAGEMENT
8. OTHER
9. ASSOCIATION/PUBLISHING/GOVERNMENT
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
1050 คูหา
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
ชื่อโครงการ: งานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (TAPA 2020)
ระยะเวลา: วันที่ 3 – 6 กันยายน 2563
วันเจรจาธุรกิจ: วันที่ 3 - 5 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 18.00 น.
วันจำหน่ายปลีก: วันที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 16.00 น.
สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ผู้จัดงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ผู้ร่วมจัดงาน: สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
ผู้สนับสนุนการจัดงาน:
• สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA)
• สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร (WASA)
• สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUBCON)
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย:
- กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
- กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
- กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
ประเภทสินค้า: • Auto Parts & Components (OEM/REM) • Vehicle
• Auto Accessories • Repair, Maintenance & Services
• Petroleum/Lubricants/Maintenance Products • IT & Management
• Tools/Dies & Machine
ผู้เข้าร่วมงาน: ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ส่งออก ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ผู้รับช่วงการผลิต และผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ
ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งทั้งในและต่างประเทศ
ผู้เข้าชมงาน: ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง/ค้าปลีก และตัวแทนจัดซื้อในอุตสาหกรรมยานยนต์จากในประเทศและต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวทัศน์ศิริ ศิริพลบุญ
2. นางสาววรจิต บุษบา
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8375, 02 507 8308
เอกสารประกอบกิจกรรม :
Completedใบสมัคร_TH.pdf
Factsheet TAPA 2020 TH.pdf
2018 DATA.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ