FINE FOOD AUSTRALIA 2020
7 กันยายน 2563 - 10 กันยายน 2563
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 33 ราย
เป็นงานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับสถานที่จัดงานจะสลับกันระหว่างนครซิดนีย์และเมืองเมลเบิร์น ในครั้งนี้งานจัดที่เมืองเมลเบิร์น
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
7 กันยายน 2563 - 10 กันยายน 2563
วันที่รับสมัคร :
9 ธันวาคม 2562 - 20 พฤษภาคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
Melbourne Exhibition & Convention Centre, MELBOURNE, AUSTRALIA
กลุ่มสินค้า :
1. อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
33 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นงานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับสถานที่จัดงานจะสลับกันระหว่างนครซิดนีย์และเมืองเมลเบิร์น ในครั้งนี้งานจัดที่เมืองเมลเบิร์น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวพภัสสรณ์ สุทธิจารจิตร์
เบอร์โทรติดต่อ :
025078355
เอกสารประกอบกิจกรรม :
Application Form 2020.pdf
Company Profile (8).pdf
หนังสือเชิญ Fine food australia 2020.pdf
the export certificate 2561.pdf
regulations.pdf
ข้อปฎิบัติและข้อกำหนดในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
คุณสมบัติและหลัเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสนิค้าในต่างประเทศ.pdf
คู่มือการพิมพ์ใบชำระเงิน.pdf
คู่มือการลืมรหัสผ่านและกำหนดรหัสผ่านใหม่.pdf
คู่มือการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
เอกสารแนะนำการสมัคร.pdf
Fact Sheet ขึ้นเว็บ.pdf
หมายเหตุ :
รับสมัครเฉพาะบริษัทที่เป็นสมาชิกกรมประเภท EL, P-EL, TDC และ P-TDC เท่านั้น

*หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ หรือ เข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากลืม Username/Password / อัพโหลดเอกสารไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูและระบบที่ หมายเลข 0 2507 8175 ติดต่อ (คุณรุ่งรัตน์) สอบถามข้อมูลโครงการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2507 8355**

*** กรุณาศึกษารายละเอียดการสมัครจาก คู่มือการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ *****
ย้อนกลับ