งานแสดงสินค้า AUTOMECHANIKA DUBAI 2020
7 มิถุนายน 2563 - 9 มิถุนายน 2563
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 25 ราย
เป็นงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางและมีศักยภาพสูง ซึ่งผู้ประกอบการและนักธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางมาเพื่อเจรจาการค้า ถือเป็นโอกาสพบปะลูกค้าเดิมและสร้างความคุ้นเคยกับลูกค้าใหม่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และศักยภาพสินค้าไทย และขยายตลาดส่งออกสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
7 มิถุนายน 2563 - 9 มิถุนายน 2563
วันที่รับสมัคร :
6 มกราคม 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
Dubai World Trade Centre, Dubai, United Arab Emirates, DUBAI, U.A.E
กลุ่มสินค้า :
1. ยานยนต์/ชิ้นส่วน/อุปกรณ์
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
25 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางและมีศักยภาพสูง ซึ่งผู้ประกอบการและนักธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางมาเพื่อเจรจาการค้า ถือเป็นโอกาสพบปะลูกค้าเดิมและสร้างความคุ้นเคยกับลูกค้าใหม่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และศักยภาพสินค้าไทย และขยายตลาดส่งออกสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวสุกัญญา เม้ยชม
เบอร์โทรติดต่อ :
025078381
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า AUTO MECHANIKA DUBAI 2020.pdf
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ.pdf
Application 2020.pdf
Company Profile 2020.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ