โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการก่อสร้าง อุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเยือนตะวันออกกลาง
5 กันยายน 2563 - 10 กันยายน 2563
ประเภท : คณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 15 ราย
นำคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการก่อสร้าง อุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเยือนตะวันออกกลางเดินทางเจรจาการค้าในกิจกรรม 2 รูปแบบ ได้แก่
1) กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ Business Matching
2) กิจกรรม Knock – Door เดินทางไปพบและเจรจาการค้ากับบริษัทคู่ค้าที่มีศักยภาพเป็นรายบริษัท
ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกรุงมานามา ประเทศบาห์เรน
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
5 กันยายน 2563 - 10 กันยายน 2563
วันที่รับสมัคร :
15 มกราคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
1. Service Trade
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
15 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
นำคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการก่อสร้าง อุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเยือนตะวันออกกลางเดินทางเจรจาการค้าในกิจกรรม 2 รูปแบบ ได้แก่
1) กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ Business Matching
2) กิจกรรม Knock – Door เดินทางไปพบและเจรจาการค้ากับบริษัทคู่ค้าที่มีศักยภาพเป็นรายบริษัท
ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกรุงมานามา ประเทศบาห์เรน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวศานตมล -
2. นายกันตินันท์ ยงยุทธ
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507 8452
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดโครงการ 2020.pdf
Application Form 2020.pdf
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 2020.pdf
ร่างกำหนดการเดินทาง.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม