กิจกรรม Mirror & Mirror ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2021 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
9 กันยายน 2564 - 12 กันยายน 2564
ประเภท : Online Business Matching
จำนวนที่เปิดรับ : 30 ราย
สินค้าเป้าหมายหลัก
1) อาหาร และเครื่องดื่ม
2) ของใช้ภายในบ้าน และของตกแต่งบ้าน
3) สินค้าสำหรับเด็ก
4) สุขภาพ และความงาม
5) แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ – เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ
สินค้าเป้าหมายรอง
1) เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และชิ้นส่วน อุปกรณ์ IT วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลการเกษตร
2) ธุรกิจบริการ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
9 กันยายน 2564 - 12 กันยายน 2564
วันที่รับสมัคร :
12 ตุลาคม 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
Koh Pich Exhibition Center, PHNUM PENH, CAMBODIA
กลุ่มสินค้า :
1. Food
2. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
3. Household Products
4. Electronics / Electrical Products and Parts
5. Textiles, Garments and Fashion Accessories
6. Service Trade
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
30 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
สินค้าเป้าหมายหลัก
1) อาหาร และเครื่องดื่ม
2) ของใช้ภายในบ้าน และของตกแต่งบ้าน
3) สินค้าสำหรับเด็ก
4) สุขภาพ และความงาม
5) แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ – เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ
สินค้าเป้าหมายรอง
1) เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และชิ้นส่วน อุปกรณ์ IT วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลการเกษตร
2) ธุรกิจบริการ
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวกันติชา นาพนัง
2. นางกานต์กุลยา อุดมมหันติสุข
3. นางปิยนันท์ วนะภูติ
เบอร์โทรติดต่อ :
คุณกานต์กุลยา 02-5078228 / คุณกันติชา 02-5078222 /
เอกสารประกอบกิจกรรม :
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร TTB 2021 พนมเปญ.pdf
Company Profile 2021 แบบฟอร์มกรมฯ.pdf
สื่อประชาสัมพันธ์ M&M ในงาน Top Thai Brands 2021.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ