STYLE Bangkok Pop up Pavilion ในงาน The Inspired Home Show 2022
5 มีนาคม 2565 - 8 มีนาคม 2565
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 20 ราย
นำตัวอย่างสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และรูปแบบของงาน STYLE Bangkok ไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เยี่ยมชมงานแสดงสินค้า The Inspired Home Show 2022 ในรูปแบบ Pop-up Showcase

- ดำเนินการส่งแค่สินค้าตัวอย่างไปจัดแสดง ไม่มีผู้เดินทางไป แต่ทางกรมจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอยู่ที่งาน
- รูปแบบการจัดแสดงสินค้าเป็นไปในลักษณะ Showcase คือจัดแสดงรวมกับหลากหลายสินค้าภายในพื้นที่เดียวกัน ในรูปแบบของที่อยู่อาศัย
- มีจัดกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการและ Buyers ที่เยี่ยมชมคูหาภายหลังวันจัดงาน
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
5 มีนาคม 2565 - 8 มีนาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
18 พฤศจิกายน 2564 - 21 ธันวาคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :
ศูนย์แสดงสินค้า McCormick Place, นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ,Illinois ,UNITED STATES OF AMERICA
กลุ่มสินค้า :
1. HOME DECOR
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
นำตัวอย่างสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และรูปแบบของงาน STYLE Bangkok ไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เยี่ยมชมงานแสดงสินค้า The Inspired Home Show 2022 ในรูปแบบ Pop-up Showcase

- ดำเนินการส่งแค่สินค้าตัวอย่างไปจัดแสดง ไม่มีผู้เดินทางไป แต่ทางกรมจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอยู่ที่งาน
- รูปแบบการจัดแสดงสินค้าเป็นไปในลักษณะ Showcase คือจัดแสดงรวมกับหลากหลายสินค้าภายในพื้นที่เดียวกัน ในรูปแบบของที่อยู่อาศัย
- มีจัดกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการและ Buyers ที่เยี่ยมชมคูหาภายหลังวันจัดงาน
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอภิษฏา เหล่าวัฒนพงษ์
2. นางสาวบุณยาพร นาคงาม
เบอร์โทรติดต่อ :
025078408, สายด่วน 1169
เอกสารประกอบกิจกรรม :
Application Form - Chicago.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ