โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2022 (NPEW)
8 มีนาคม 2565 - 12 มีนาคม 2565
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 15 ราย
นำคณะะผู้ประกอบการสินค้าธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากไทย เข้าร่วมเจรจาการค้า สำรวจโอกาสทางการค้าและช่องทางกระจายสินค้าในตลาดสหรัฐเมริกา ในงาน Natural Product Expo West 2022
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
8 มีนาคม 2565 - 12 มีนาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
19 พฤศจิกายน 2564 - 1 ธันวาคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :
Anaheim Convention Center, Anaheim, CA, U.S.A. ,New York ,UNITED STATES OF AMERICA
กลุ่มสินค้า :
1. ออร์แกนิค
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
15 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
นำคณะะผู้ประกอบการสินค้าธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากไทย เข้าร่วมเจรจาการค้า สำรวจโอกาสทางการค้าและช่องทางกระจายสินค้าในตลาดสหรัฐเมริกา ในงาน Natural Product Expo West 2022
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวเกศกนก ศรีพุทธางกูร
เบอร์โทรติดต่อ :
025078182
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หนังสือเชิญผู้ประกอบการ.pdf
1 รายละเอียดโครงการ 2022.pdf
2 App Form_NPEW 2022.pdf
3 COMPANY PROFILE 2022.pdf
4 แนวทางการพิจารณาสินค้าที่จะจัดแสดงในงาน NPEW ของผู้จัดงาน 2022.pdf
หมายเหตุ :
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ **** ผู้ประกอบการโปรดส่ง Power Point ภาษาอังกฤษ แนะนำบริษัทและสินค้า มาที่ e-mail : america@ditp.go.th ****
ย้อนกลับ