งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2022 ณ เมืองปูเน่ สาธารณรัฐอินเดีย
25 มีนาคม 2565 - 27 มีนาคม 2565
ประเภท : Top Thai Brands
จำนวนเปิดรับ : 20 ราย
เป็นการจัดแสดงนิทรรศการและการเจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้นำเข้าอินเดียสามารถเยี่ยมชมและพิจารณาผลิตภัณฑ์จากตัวอย่างสินค้าจริงที่จัดแสดงภายในนิทรรศการ และหากสนใจผลิตภัณฑ์สามารถนัดหมายเจรจาการค้าออนไลน์กับผู้ประกอบการไทยได้ทันที
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
25 มีนาคม 2565 - 27 มีนาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
9 ธันวาคม 2564 - 21 มกราคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
Messe Global Exhibition and Convention Center ,Pune ,INDIA
กลุ่มสินค้า :
1. Agricultural Products
2. Food
3. Automotive / Auto Parts and Accessories
4. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
5. Household Products
6. Building Materials / Hardware Items
7. Textiles, Garments and Fashion Accessories
8. Furniture
9. Watch / Clock / Gems and Jewelry
10. Bag / Footware / Leather Products
11. Gifts and Decorative Items / Handicrafts
12. Pet and Farming Products
13. Service Trade
14. สุขภาพ ความงาม และสปา
15. อัญมณีและเครื่องประดับเงิน
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นการจัดแสดงนิทรรศการและการเจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้นำเข้าอินเดียสามารถเยี่ยมชมและพิจารณาผลิตภัณฑ์จากตัวอย่างสินค้าจริงที่จัดแสดงภายในนิทรรศการ และหากสนใจผลิตภัณฑ์สามารถนัดหมายเจรจาการค้าออนไลน์กับผู้ประกอบการไทยได้ทันที
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย
2. นางสาวศัศภัสช์ ชื่นฤาดี
3. นางสาวอาทิตยา อุยะเสถียร
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8209, 8239, 8225
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หนังสือเชิญ.pdf
1. ข้อมูลการรับสมัคร TTB ปูเน่ 2022.pdf
2. แบบฟอร์ม Company Profile.pdf
3. หลักเกณฑ์ Top Thai Brand_Thailand Week.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ