โครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก”
29 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ประเภท : สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 500 ราย
ห้ามพลาด! กับสุดยอดหลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออกและการค้าออนไลน์สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารไทย จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

โครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก” ซึ่งทุกท่านจะได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำการค้ายุคใหม่ ดังนี้

- การปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออก
- การพัฒนาความรู้ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร
- การผลักดันยอดขายสินค้าเกษตร และอาหารไทยสู่ตลาดโลก

กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ zoom ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-17.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรหรืออาหารไทย

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: https://newagri.promptskill.com/register
และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่: nea.ditp.go.th
หรือติดต่อคุณปวีณา 063-962-7371
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
29 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
กระทรวงพาณิชย์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
500 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
ห้ามพลาด! กับสุดยอดหลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออกและการค้าออนไลน์สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารไทย จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

โครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก” ซึ่งทุกท่านจะได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำการค้ายุคใหม่ ดังนี้

- การปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออก
- การพัฒนาความรู้ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร
- การผลักดันยอดขายสินค้าเกษตร และอาหารไทยสู่ตลาดโลก

กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ zoom ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-17.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรหรืออาหารไทย

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: https://newagri.promptskill.com/register
และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่: nea.ditp.go.th
หรือติดต่อคุณปวีณา 063-962-7371
Live Streaming :
ช่วงเวลา : 29 มิ.ย. 2565 08:30:00 - 28 มิ.ย. 2565 17:15:00
URL : https://newagri.promptskill.com/register
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก”
คำบรรยายภาพรวมวิชา : สถาบันฯได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารของไทย และบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ในการทำการตลาดและการค้าออนไลน์ยุคใหม่อย่างครบวงจร ตลอดจนพัฒนาสินค้าและบริการของตนอย่างมีประสิทธิภาพให้ก้าวเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศในระดับสากลอย่างยั่งยืน จึงกำหนดจัดโครงการ“เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก” โดยบูรณาการจัดโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารของไทยและผู้สนใจให้สามารถทำการค้าระหว่างประเทศได้ประสบความสำเร็จ
รายละเอียดวิชา : ห้ามพลาด! กับสุดยอดหลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออกและการค้าออนไลน์สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารไทย จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

โครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก” ซึ่งทุกท่านจะได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำการค้ายุคใหม่ ดังนี้

- การปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออก
- การพัฒนาความรู้ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร
- การผลักดันยอดขายสินค้าเกษตร และอาหารไทยสู่ตลาดโลก

กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ zoom ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-17.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรหรืออาหารไทย

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: https://newagri.promptskill.com/register
และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่: nea.ditp.go.th
หรือติดต่อคุณปวีณา 063-962-7371

อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณขจรรัฐ สุระโคตร
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 29/06/2022 เวลา 09:00 น. ถึง 30/06/2022 เวลา 17:00 น. ห้อง : ห้องประชุมพาณิชย์สัมพันธ์ ชั้น 11
สถานที่จัดกิจกรรม : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ( กระทรวงพาณิชย์ )

1. นางสาวรุ่งวรา อังศธรรมรัตน์
2. นายชาคริต แก้วพลอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
คุณปวีณา 063-962-7371
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ