กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแก่ผู้ประกอบการครั้งที่ 3/2565 ในหัวข้อ "Design for Success"
21 กรกฎาคม 2565 - 21 กรกฎาคม 2565
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 30 ราย
.การออกแบบที่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จสำหรับธุรกิจยุคใหม่ การออกแบบที่ดีนั้นส่งผลให้เกิดการสร้างระดับความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ การส่งเสริมการขาย รวมถึงการสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้กับสินค้าหรือบริการของตนเอง ทั้งหมดนี้การออกแบบล้วนมีบทบาทอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และต้องการสร้างพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้มีโอกาสพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถผลักดัน ชี้แนะแนวทาง และดึงศักยภาพ นำไปสู่การต่อยอดธุรกิจของตนได้
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
21 กรกฎาคม 2565 - 21 กรกฎาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
13 มิถุนายน 2565 - 10 กรกฎาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
กลุ่มสินค้า :
ไม่ระบุกลุ่มสินค้า
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
30 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
.การออกแบบที่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จสำหรับธุรกิจยุคใหม่ การออกแบบที่ดีนั้นส่งผลให้เกิดการสร้างระดับความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ การส่งเสริมการขาย รวมถึงการสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้กับสินค้าหรือบริการของตนเอง ทั้งหมดนี้การออกแบบล้วนมีบทบาทอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และต้องการสร้างพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้มีโอกาสพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถผลักดัน ชี้แนะแนวทาง และดึงศักยภาพ นำไปสู่การต่อยอดธุรกิจของตนได้
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
เอกสารประกอบกิจกรรม :
เอกสารประกอบการสมัคร Design Consulting Service ครั้งที่ 3-2565.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
คุณรุ่ง 0801514265
คุณอาย 0945958743
คุณแบม 0979699646
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม