Top Thai Brands Virtual Trade Show in Kunming 2022
17 สิงหาคม 2565 - 21 สิงหาคม 2565
ประเภท : Top Thai Brands
จำนวนเปิดรับ : 60 ราย
เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้า ประชาสัมพันธ์ให้ชาวจีนได้รู้จักสินค้าและบริการแบรนด์ไทยที่มีศักยภาพ รวมทั้งจัดแสดงสินค้า และตัวอย่างสินค้าที่มีศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่มีแบรนด์
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
17 สิงหาคม 2565 - 21 สิงหาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
,KUNMING ,จีน
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
กลุ่มสินค้า :
1. ของใช้ในห้องน้ำและของใช้ส่วนตัว
2. อื่นๆ
3. สินค้าหัตถกรรม/สินค้าตกแต่ง
4. อาหารและเครื่องดื่ม
5. สุขภาพ ความงาม และสปา
6. แฟชั่น-เสื้อผ้า
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
60 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้า ประชาสัมพันธ์ให้ชาวจีนได้รู้จักสินค้าและบริการแบรนด์ไทยที่มีศักยภาพ รวมทั้งจัดแสดงสินค้า และตัวอย่างสินค้าที่มีศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่มีแบรนด์
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
001-86-87-163165006 หรือ 5011 หรือ 5019
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ข้อมูลการเปิดรับสมัครเข้าร่วมงาน Top Thai Brands Virtual Trade Show in Kunming 2022.pdf
ใบสมัคร.pdf
เอกสารแนบ 1.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. Company Profile
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
3. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม (ถ้ามี)
3. เอกสารรับรองการส่งออก
หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง
Tel : 001-86-87-163165006 หรือ 5011 หรือ 5019
E-mail : thaitckunming@ditp.go.th
ย้อนกลับ