โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2023 (NPEW)
9 มีนาคม 2566 - 11 มีนาคม 2566
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 15 ราย
นำคณะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในสินค้านวัตกรรมอาหารหรือสินค้าออร์แกนิคเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Natural Product Expo West 2023 (NPEW)
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
9 มีนาคม 2566 - 11 มีนาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
22 พฤศจิกายน 2565 - 30 ธันวาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
Anaheim Convention Center, Anaheim, CA, U.S.A. ,New York ,สหรัฐ
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. ออร์แกนิค
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
15 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
นำคณะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในสินค้านวัตกรรมอาหารหรือสินค้าออร์แกนิคเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Natural Product Expo West 2023 (NPEW)
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวเกศกนก ศรีพุทธางกูร
เบอร์โทรติดต่อ :
02-5078182
เอกสารประกอบกิจกรรม :
1 หนังสือเชิญผู้ประกอบการ NPEW 2023.pdf
2 รายละเอียดโครงการ 2023.pdf
3 App Form_NPEW 2023.pdf
4 COMPANY PROFILE 2023.pdf
5 แนวทางการพิจารณาสินค้าที่จะจัดแสดงในงาน NPEW ของผู้จัดงาน 2023.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. หนังสือจดทะเบียนการค้า
2. Brochure/Product Image
3. Company Profile/Resume
4. สำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. หนังสือรับรองการผลิตสินค้าให้จากบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้ (กรณีที่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง)
6. สำเนาจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
ไม่ระบุ
หมายเหตุ :
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ **** ผู้ประกอบการโปรดส่ง Power Point ภาษาอังกฤษ แนะนำบริษัทและสินค้า มาที่ e-mail : america@ditp.go.th ****
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม