หลักสูตรการใช้เว็บไซต์อีเบย์เพื่อการส่งออกอะไหล่ยนต์
1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2576
ประเภท : E-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัดจำนวน
การขายสินค้าผ่านทาง E-commerce เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะพาผู้ประกอบการทำการค้าไปยังต่างประเทศอย่างไร้พรมแดน โดย eBay เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี และได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมานาน ซึ่งเป็น E-commerce ที่เปิดการค้าให้คนจากทั่วโลกได้มาพบปะกันโดยผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการค้ายุคใหม่เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2576
วันที่รับสมัคร :
1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2576
สถานที่จัดกิจกรรม :
ออนไลน์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
ไม่จำกัดจำนวน
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
การขายสินค้าผ่านทาง E-commerce เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะพาผู้ประกอบการทำการค้าไปยังต่างประเทศอย่างไร้พรมแดน โดย eBay เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี และได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมานาน ซึ่งเป็น E-commerce ที่เปิดการค้าให้คนจากทั่วโลกได้มาพบปะกันโดยผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการค้ายุคใหม่เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : การพัฒนาสินค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : หลักสูตรการใช้เว็บไซต์อีเบย์เพื่อการส่งออกอะไหล่ยนต์
คำบรรยายภาพรวมวิชา : การขายสินค้าผ่านทาง E-commerce เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะพาผู้ประกอบการทำการค้าไปยังต่างประเทศอย่างไร้พรมแดน โดย eBay เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี และได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมานาน ซึ่งเป็น E-commerce ที่เปิดการค้าให้คนจากทั่วโลกได้มาพบปะกันโดยผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการค้ายุคใหม่เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดวิชา : การขายสินค้าผ่านทาง E-commerce เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะพาผู้ประกอบการทำการค้าไปยังต่างประเทศอย่างไร้พรมแดน โดย eBay เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี และได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมานาน ซึ่งเป็น E-commerce ที่เปิดการค้าให้คนจากทั่วโลกได้มาพบปะกันโดยผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการค้ายุคใหม่เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณขวัญหทัย เครือชะเอม
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
-
สถานที่จัดกิจกรรม : ออนไลน์

-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
025077999 ต่อ 8158
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม