หลักสูตรสตาร์ทอัพเบื้องต้น
1 มกราคม 2563 - 28 ธันวาคม 2566
ประเภท : E-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัดจำนวน
ผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพ (Startup) มาบ้างแล้ว เพราะในปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ เป็นอย่างมาก จนกลายเป็นธุรกิจกระแสแรงสำหรับคนรุ่นใหม่ และไม่ว่าใครที่เริ่มทำธุรกิจเทคโนโลยีก็ต่างเรียกตัวเองหรือถูกเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพ แต่จะมีซักกี่ท่านที่ทราบว่าสตาร์ทอัพ คืออะไร ต่างจาก SME อย่างไร และมีความสำคัญกับโลกธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่จะนึกว่าสตาร์ทอัพ คือธุรกิจไฮเทคเกิดใหม่ เป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่เลยสตาร์ทอัพ หมายถึงธุรกิจที่วางแผนมาเพื่อเติบโตแบบก้าวกระโดดจากคนเพียงไม่กี่คน หากมีการวางแผนธุรกจิที่ดี มีไอเดีย สามารถสร้างผลงานให้คนใช้ได้ทั่วโลก ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่การจะทำให้ธุรกิจให้ออกมาดีก็ต้องใช้เงินทุน ซึ่งก็มาจากนักลงทุน ที่เห็นว่าธุรกิจนี้จะสามารถเติบโตไปได้ด้วยดีและรวดเร็ว

ปัจจุบันประเทศไทยก็กำลังผลักดันให้เกิดสตาร์ทอัพ ใหม่ ๆ เพราะเชื่อว่าสตาร์ทอัพ จะเป็นอีกกลไกที่จะช่วยผลักดันประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0 เช่นเดียวกับในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่พยายามขับเคลื่อนเรื่อง สตาร์ทอัพเช่นเดียวกัน ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสตาร์ทอัพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะมันหมายถึงการก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจในระดับประเทศได้

และสำหรับบทเรียนนี้จะทำให้ท่านเข้าใจคำว่าสตาร์ทอัพ มากขึ้น ทราบความหมายของคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในธุรกิจสตาร์ทอัพ และมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้ท่านได้ดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในบทเรียนนี้มาใช้ในการวางแผนการทำธุรกิจของท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่อไป
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
1 มกราคม 2563 - 28 ธันวาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
ออนไลน์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
ไม่จำกัดจำนวน
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
ผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพ (Startup) มาบ้างแล้ว เพราะในปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ เป็นอย่างมาก จนกลายเป็นธุรกิจกระแสแรงสำหรับคนรุ่นใหม่ และไม่ว่าใครที่เริ่มทำธุรกิจเทคโนโลยีก็ต่างเรียกตัวเองหรือถูกเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพ แต่จะมีซักกี่ท่านที่ทราบว่าสตาร์ทอัพ คืออะไร ต่างจาก SME อย่างไร และมีความสำคัญกับโลกธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่จะนึกว่าสตาร์ทอัพ คือธุรกิจไฮเทคเกิดใหม่ เป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่เลยสตาร์ทอัพ หมายถึงธุรกิจที่วางแผนมาเพื่อเติบโตแบบก้าวกระโดดจากคนเพียงไม่กี่คน หากมีการวางแผนธุรกจิที่ดี มีไอเดีย สามารถสร้างผลงานให้คนใช้ได้ทั่วโลก ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่การจะทำให้ธุรกิจให้ออกมาดีก็ต้องใช้เงินทุน ซึ่งก็มาจากนักลงทุน ที่เห็นว่าธุรกิจนี้จะสามารถเติบโตไปได้ด้วยดีและรวดเร็ว

ปัจจุบันประเทศไทยก็กำลังผลักดันให้เกิดสตาร์ทอัพ ใหม่ ๆ เพราะเชื่อว่าสตาร์ทอัพ จะเป็นอีกกลไกที่จะช่วยผลักดันประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0 เช่นเดียวกับในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่พยายามขับเคลื่อนเรื่อง สตาร์ทอัพเช่นเดียวกัน ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสตาร์ทอัพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะมันหมายถึงการก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจในระดับประเทศได้

และสำหรับบทเรียนนี้จะทำให้ท่านเข้าใจคำว่าสตาร์ทอัพ มากขึ้น ทราบความหมายของคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในธุรกิจสตาร์ทอัพ และมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้ท่านได้ดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในบทเรียนนี้มาใช้ในการวางแผนการทำธุรกิจของท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่อไป
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : หลักสูตรสตาร์ทอัพเบื้องต้น
คำบรรยายภาพรวมวิชา : ผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพ (Startup) มาบ้างแล้ว เพราะในปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ เป็นอย่างมาก จนกลายเป็นธุรกิจกระแสแรงสำหรับคนรุ่นใหม่ และไม่ว่าใครที่เริ่มทำธุรกิจเทคโนโลยีก็ต่างเรียกตัวเองหรือถูกเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพ แต่จะมีซักกี่ท่านที่ทราบว่าสตาร์ทอัพ คืออะไร ต่างจาก SME อย่างไร และมีความสำคัญกับโลกธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่จะนึกว่าสตาร์ทอัพ คือธุรกิจไฮเทคเกิดใหม่ เป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่เลยสตาร์ทอัพ หมายถึงธุรกิจที่วางแผนมาเพื่อเติบโตแบบก้าวกระโดดจากคนเพียงไม่กี่คน หากมีการวางแผนธุรกจิที่ดี มีไอเดีย สามารถสร้างผลงานให้คนใช้ได้ทั่วโลก ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่การจะทำให้ธุรกิจให้ออกมาดีก็ต้องใช้เงินทุน ซึ่งก็มาจากนักลงทุน ที่เห็นว่าธุรกิจนี้จะสามารถเติบโตไปได้ด้วยดีและรวดเร็ว

ปัจจุบันประเทศไทยก็กำลังผลักดันให้เกิดสตาร์ทอัพ ใหม่ ๆ เพราะเชื่อว่าสตาร์ทอัพ จะเป็นอีกกลไกที่จะช่วยผลักดันประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0 เช่นเดียวกับในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่พยายามขับเคลื่อนเรื่อง สตาร์ทอัพเช่นเดียวกัน ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสตาร์ทอัพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะมันหมายถึงการก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจในระดับประเทศได้

และสำหรับบทเรียนนี้จะทำให้ท่านเข้าใจคำว่าสตาร์ทอัพ มากขึ้น ทราบความหมายของคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในธุรกิจสตาร์ทอัพ และมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้ท่านได้ดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในบทเรียนนี้มาใช้ในการวางแผนการทำธุรกิจของท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่อไป

รายละเอียดวิชา : ผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพ (Startup) มาบ้างแล้ว เพราะในปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ เป็นอย่างมาก จนกลายเป็นธุรกิจกระแสแรงสำหรับคนรุ่นใหม่ และไม่ว่าใครที่เริ่มทำธุรกิจเทคโนโลยีก็ต่างเรียกตัวเองหรือถูกเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพ แต่จะมีซักกี่ท่านที่ทราบว่าสตาร์ทอัพ คืออะไร ต่างจาก SME อย่างไร และมีความสำคัญกับโลกธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่จะนึกว่าสตาร์ทอัพ คือธุรกิจไฮเทคเกิดใหม่ เป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่เลยสตาร์ทอัพ หมายถึงธุรกิจที่วางแผนมาเพื่อเติบโตแบบก้าวกระโดดจากคนเพียงไม่กี่คน หากมีการวางแผนธุรกจิที่ดี มีไอเดีย สามารถสร้างผลงานให้คนใช้ได้ทั่วโลก ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่การจะทำให้ธุรกิจให้ออกมาดีก็ต้องใช้เงินทุน ซึ่งก็มาจากนักลงทุน ที่เห็นว่าธุรกิจนี้จะสามารถเติบโตไปได้ด้วยดีและรวดเร็ว

ปัจจุบันประเทศไทยก็กำลังผลักดันให้เกิดสตาร์ทอัพ ใหม่ ๆ เพราะเชื่อว่าสตาร์ทอัพ จะเป็นอีกกลไกที่จะช่วยผลักดันประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0 เช่นเดียวกับในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่พยายามขับเคลื่อนเรื่อง สตาร์ทอัพเช่นเดียวกัน ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสตาร์ทอัพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะมันหมายถึงการก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจในระดับประเทศได้

และสำหรับบทเรียนนี้จะทำให้ท่านเข้าใจคำว่าสตาร์ทอัพ มากขึ้น ทราบความหมายของคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในธุรกิจสตาร์ทอัพ และมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้ท่านได้ดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในบทเรียนนี้มาใช้ในการวางแผนการทำธุรกิจของท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่อไป

อาจารย์/วิทยากร :
1. นายโกศล ทรัพย์ประเสริฐ
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
-
สถานที่จัดกิจกรรม : ออนไลน์

-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
025077999 ต่อ 8158
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม