งานแสดงสินค้า Top Thai Brands Kunming 2019
14 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562
ประเภท : Top Thai Brands
จำนวนที่เปิดรับ : 122 ราย
เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้า และจำหน่ายตัวอย่างสินค้าที่นำไปจัดแสดง
กลุ่มสินค้าเป้าหมายหลักที่เปิดรับ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าสุขภาพและความงาม
กลุ่มสินค้าเป้าหมายรองที่เปิดรับ ได้แก่ สินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับ ของใช้และของตกแต่งบ้าน
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
14 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562
วันที่รับสมัคร :
14 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
1. KUNMING DIANCHI INTERNATIONAL CONVENTION AND EXHIBITION CENTER, KUNMING, CHINA
กลุ่มสินค้า :
1. Food
2. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
3. Household Products
4. Textiles, Garments and Fashion Accessories
5. Gifts and Decorative Items / Handicrafts
6. Service Trade
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
122 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
15000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้า และจำหน่ายตัวอย่างสินค้าที่นำไปจัดแสดง
กลุ่มสินค้าเป้าหมายหลักที่เปิดรับ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าสุขภาพและความงาม
กลุ่มสินค้าเป้าหมายรองที่เปิดรับ ได้แก่ สินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับ ของใช้และของตกแต่งบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวฐิติพร เอกศรีวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ :
8211, 8232
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ข้อมูลการเปิดรับสมัครเข้าร่วมงาน Top Thai Brands Kunming 2019.pdf
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ (เม.ย.61).pdf
Company Profile.pdf
หมายเหตุ :
เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ
คุณฐิติพร 02-507-8211
เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
คุณฟ้าใส 02-507-8232
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม