งานแสดงสินค้า GULFOOD 2022
13 กุมภาพันธ์ 2565 - 17 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 55 ราย
งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา จัดเป็นครั้งที่ 27 โดยกรมเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 20
โดยสินค้าที่นำมาจัดแสดง คือ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมสินค้าอาหารทะเลทุกชนิด)
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
13 กุมภาพันธ์ 2565 - 17 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่รับสมัคร :
17 กันยายน 2564 - 18 ตุลาคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :
-, DUBAI, สหรัฐอาหรับเมิเรตส์
กลุ่มสินค้า :
1. อาหารและเครื่องดื่ม
2. ข้าวและธัญพืช
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
55 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา จัดเป็นครั้งที่ 27 โดยกรมเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 20
โดยสินค้าที่นำมาจัดแสดง คือ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมสินค้าอาหารทะเลทุกชนิด)
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางวันวิสาข์ สุธีรพจน์
2. นางสาวฐิติภรณ์ ฐิตวิริยาภรณ์
เบอร์โทรติดต่อ :
0 2507 8357 , 0 2507 8326
เอกสารประกอบกิจกรรม :
จดหมายเชิญสมัครเข้าร่วมงาน.pdf
ข้อมูลงานแสดงสินค้า Gulfood 2022.pdf
Application Form.pdf
Company Profile.pdf
ตัวอย่างงบแยกรายได้ส่งออก (Export Certificate).pdf
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือก.pdf
คู่มือการสมัครเข้าคร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
หมายเหตุ :
***หากระบบออนไลน์ขัดข้องหรือไม่สามารถเข้าระบบได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 0 2507 8175, 8464 หรือสายด่วน 1169
ย้อนกลับ