โครงการคณะผู้แทนการค้าไทยสร้างพันธมิตรและเครือข่ายการค้าการลงทุนในมาเลเซียฝั่งตะวันออก (รัฐซาบาห์ และซาราวัก)
20 สิงหาคม 2562 - 24 สิงหาคม 2562
ประเภท : คณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 30 ราย
- จัดกิจกรรม business Forum ในช่วงเช้า
- จัดกิจกรรม business matching ในช่วงบ่าย
- จัดกิจกรรม business networking ในช่วงเย็น
- นำคณะผู้แทนการค้าเยี่ยมชม KKIP Industrial Park and Sepanggar Container Port Terminal ในโกตาคินาบาลู รัฐซาบาห์ / เยี่ยมชมนิคมอุตส
าหกรรม Sama Jaya Free Industrial Zone ในรัฐซาราวัก และสำรวจย่านการค้า การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
20 สิงหาคม 2562 - 24 สิงหาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
5 เมษายน 2562 - 8 สิงหาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
1. Agricultural Products
2. Food
3. Automotive / Auto Parts and Accessories
4. Building Materials / Hardware Items
5. Service Trade
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
30 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
- จัดกิจกรรม business Forum ในช่วงเช้า
- จัดกิจกรรม business matching ในช่วงบ่าย
- จัดกิจกรรม business networking ในช่วงเย็น
- นำคณะผู้แทนการค้าเยี่ยมชม KKIP Industrial Park and Sepanggar Container Port Terminal ในโกตาคินาบาลู รัฐซาบาห์ / เยี่ยมชมนิคมอุตส
าหกรรม Sama Jaya Free Industrial Zone ในรัฐซาราวัก และสำรวจย่านการค้า การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
02-5078465
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดข้อมูลโครงการคณะผู้แทนการค้ามาเลเซียฝั่งตะวันออก.pdf
company profile.pdf
กำหนดการคณะผู้แทนการค้ามาเลเซีย.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ