โครงการเจาะตลาดกลุ่มสินค้า Supply Chain ในเวียดนามตอนใต้ ณ นครโฮจิมินห์ (Online)
14 กรกฎาคม 2563 - 14 กรกฎาคม 2563
ประเภท : Business Matching
จำนวนที่เปิดรับ : 10 ราย
เวลา: 9.00-17.00

ผู้จัดงาน:
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กลุ่มเป้าหมาย:
ผู้นำเข้าชาวเวียดนาม ผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าส่ง และ ผู้ผลิต เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าร่วมโดยประมาณ: 10 บริษัท

กลุ่มสินค้า:
สินค้าสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและการผลิต (Supply Chain)

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม: 3,000 บาท (Online Business Matching)

กิจกรรม:
การจัดแสดงศักยภาพสินค้าไทย และการเจรจาการค้าทั้งแบบออนไลน์

การสมัคร:
1) ส่งแบบฟอร์ม ประกอบไปด้วย
1.1 เอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
1.2 รูปภาพสินค้า (High resolution ในฟอร์แมท JPG หรือ PNG)
1.3 แผ่นพับ

ช่องทางการติดต่อ:
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์
โทรศัพท์: (+84 28) 3914 1838

*หมายเหตุ ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก ไม่ต้องเดินทางไปยังประเทศเวียดนาม

Email: ttchcmc.event@gmail.com
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
14 กรกฎาคม 2563 - 14 กรกฎาคม 2563
วันที่รับสมัคร :
29 มิถุนายน 2563 - 10 กรกฎาคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
กลุ่มสินค้า :
1. Food
2. Machinery / Equipment
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
10 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
เวลา: 9.00-17.00

ผู้จัดงาน:
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กลุ่มเป้าหมาย:
ผู้นำเข้าชาวเวียดนาม ผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าส่ง และ ผู้ผลิต เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าร่วมโดยประมาณ: 10 บริษัท

กลุ่มสินค้า:
สินค้าสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและการผลิต (Supply Chain)

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม: 3,000 บาท (Online Business Matching)

กิจกรรม:
การจัดแสดงศักยภาพสินค้าไทย และการเจรจาการค้าทั้งแบบออนไลน์

การสมัคร:
1) ส่งแบบฟอร์ม ประกอบไปด้วย
1.1 เอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
1.2 รูปภาพสินค้า (High resolution ในฟอร์แมท JPG หรือ PNG)
1.3 แผ่นพับ

ช่องทางการติดต่อ:
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์
โทรศัพท์: (+84 28) 3914 1838

*หมายเหตุ ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก ไม่ต้องเดินทางไปยังประเทศเวียดนาม

Email: ttchcmc.event@gmail.com
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวกันติชา นาพนัง
2. นายรชานนท์ เจริญผล
เบอร์โทรติดต่อ :
025078235
เอกสารประกอบกิจกรรม :
Application B2B Supply Chain.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ