โครงการเจรจาการค้าออนไลน์กลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยสู่ประเทศเวียดนาม
22 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564
ประเภท : Business Matching
จำนวนที่เปิดรับ : 15 ราย
การจัดทำนัดหมายเจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ สร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยกับเวียดนาม
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
22 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564
วันที่รับสมัคร :
21 เมษายน 2564 - 15 มิถุนายน 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :
กลุ่มสินค้า :
1. Service Trade
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
15 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
การจัดทำนัดหมายเจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ สร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยกับเวียดนาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวรัชนี เสมอไวย์
เบอร์โทรติดต่อ :
025078396
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ใบสมัครเข้าร่วมงานเจรจาการค้าออนไลน์กลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยสู่ประ
หมายเหตุ :
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-8396 รัชนี เสมอไวย์ (เจ้าหน้าที่โครงการ)
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม