แผนการจัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2019/ Thailand Week 2019
11 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
ประเภท : Top Thai Brands
จำนวนที่เปิดรับ : 0 ราย
-
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
11 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
1. Service Trade
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
ไม่ระบุจำนวน
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
15000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายณุภัทร ธันวานนท์
2. นางสาวณิรดา ภูมิสิริภักดี
3. นางสาวตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย
4. นางสาวศัศภัสช์ ชื่นฤาดี
5. นางปิยนันท์ วนะภูติ
6. นางสาวนงลักษณ์ ธารีสุทธิ์
7. นางสาวอรวรรณ อำพันขาว
8. นางสาวฐิติพร เอกศรีวงศ์
9. นางสาวชนิสรา แย้มยืนยง
เบอร์โทรติดต่อ :
เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการTop Thai Brands 2019 อาเซียน เอเชียใต้ จีน up 10-10-61.pdf
แผนการจัดงานแสดงสินค้า Top_Thai_Brands up 9-11-18.pdf
แผนการจัดงานแสดงสินค้า-Top-Thai-Brandssss-2019.pdf
thailand-week-+-mini-2019_Update 030119 copy.pdf
หมายเหตุ :
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
Top Thai Brands อาเซียน : อีเมล์ tteditp@gmail.com โทร. 0-2507-8236/8169/8215
Top Thai Brands คุนหมิง : อีเมล์ asia.ditp@gmail.com โทร. 0-2507-8164/8243/8230/8211
Top Thai Brands เอเชียใต้ : อีเมล์ ditp.southasia@gmail.com โทร. 0-2507-8225/8239/8240
ย้อนกลับ