โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเดินทางไปเจรจาการค้าที่กลุ่มประเทศอาเซียน (ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย)
11 กุมภาพันธ์ 2562 - 16 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท : คณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 25 ราย
ชื่อโครงการ โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเดินทางไปเจรจาการค้าที่กลุ่มประเทศอาเซียน (ฟิลิปปินส์
และอินโดนีเซีย)
ระยะเวลา วันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดงาน กรุงมะนิลา (ฟิลิปปินส์) และกรุงจาการ์ตา (อินโดนีเซีย)
ลักษณะงาน พบปะเจรจาการค้ากับนักธุรกิจ/ผู้นำเข้า พร้อมทั้งเดินทางไปสำรวจตลาด/ย่านการค้าสำคัญ/เยี่ยมชมกิจการของผู้นำเข้าหรือผู้ค้ารายใหญ่
ประเภทสินค้า ชิ้นส่วนยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ
ผู้เข้าร่วมงาน 25 บริษัท
หมายเหตุ ***กรมไม่สนับสนุนค่าที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินให้เอกชน ***
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
11 กุมภาพันธ์ 2562 - 16 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่รับสมัคร :
4 ธันวาคม 2561 - 1 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
1. Automotive / Auto Parts and Accessories
2. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
3. Building Materials / Hardware Items
4. Electronics / Electrical Products and Parts
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
25 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
ชื่อโครงการ โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเดินทางไปเจรจาการค้าที่กลุ่มประเทศอาเซียน (ฟิลิปปินส์
และอินโดนีเซีย)
ระยะเวลา วันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดงาน กรุงมะนิลา (ฟิลิปปินส์) และกรุงจาการ์ตา (อินโดนีเซีย)
ลักษณะงาน พบปะเจรจาการค้ากับนักธุรกิจ/ผู้นำเข้า พร้อมทั้งเดินทางไปสำรวจตลาด/ย่านการค้าสำคัญ/เยี่ยมชมกิจการของผู้นำเข้าหรือผู้ค้ารายใหญ่
ประเภทสินค้า ชิ้นส่วนยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ
ผู้เข้าร่วมงาน 25 บริษัท
หมายเหตุ ***กรมไม่สนับสนุนค่าที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินให้เอกชน ***
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวจณัญญา อมรวิทยารักษ์
2. นางสาวมินตา มั่นคง
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8311
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้า (ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย).pdf
รายละเอียดโครงการ B2B ฟิลิปปินส์-อินโด 2019.pdf
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และ Company profile.pdf
กำหนดการคณะเดินทาง.pdf
หมายเหตุ :
ประเภทสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่
- สินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง
- สินค้าวัสดุก่อสร้าง
- สินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น
- สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
- วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
- สินค้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอื่นๆ
ย้อนกลับ