คณะผู้แทนการค้าสินค้าฮาลาลเยือนประเทศโอมานและกาต้าร์
11 มีนาคม 2562 - 16 มีนาคม 2562
ประเภท : คณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 20 ราย
ลักษณะงาน : เป็นการจัดทำนัดหมายเจรจาการค้ากับนักธุรกิจ/ ตัวแทนขาย
เดินทางไปพบลูกค้าเป้าหมายในแต่ละรายสินค้า สำรวจตลาดการค้าที่สำคัญ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
11 มีนาคม 2562 - 16 มีนาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
17 ธันวาคม 2561 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
1. Food
2. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
ลักษณะงาน : เป็นการจัดทำนัดหมายเจรจาการค้ากับนักธุรกิจ/ ตัวแทนขาย
เดินทางไปพบลูกค้าเป้าหมายในแต่ละรายสินค้า สำรวจตลาดการค้าที่สำคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวภาวิณี วันแอเลาะ
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8337, 02 507 8356, 02 507 8326
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หนังสือเชิญสมัคร.pdf
คู่มือการใช้งาน.pdf
รายละเอียดข้อมูลโครงการ.pdf
ใบสมัคร(Word).pdf
รัฐสุลต่านโอมาน.pdf
ประเทศกาตาร์.pdf
PAY-IN SLIP.pdf
ขอเชิญร่วมประุชุมโอมาน กาตาร์.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ