คูหาประชาสัมพันธ์และเจรจาการค้าสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ60+/สินค้าสำหรับแม่และเด็ก) ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands Kunming 2019
12 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 20 ราย
คูหาประชาสัมพันธ์และเจรจาการค้าและจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ/สินค้าสำหรับแม่และเด็ก
พื้นที่รวม 126 ตารางเมตร ประกอบด้วย
1) ส่วนประชาสัมพันธ์โครงการและสินค้าผู้ประกอบการฯ
2) ส่วนเจรจาและจำหน่ายสินค้าของแต่ละราย รายละประมาณ 3 x 2 ตารางเมตร
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำสินค้าเดินทางไปจัดแสดงในคูหาสินค้าหรับผู้สูงอายุ
และคูหาสินค้าแม่และเด็กทั้งส่วนที่ 1 และ 2 โดยสคต.คุนหมิงจะจัดทำนัดหมายเจรจาธุรกิจ (B2B) ให้ล่วงหน้า
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
12 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
Kunming Dianchi International Convention and Exhibition Center
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
10000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
คูหาประชาสัมพันธ์และเจรจาการค้าและจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ/สินค้าสำหรับแม่และเด็ก
พื้นที่รวม 126 ตารางเมตร ประกอบด้วย
1) ส่วนประชาสัมพันธ์โครงการและสินค้าผู้ประกอบการฯ
2) ส่วนเจรจาและจำหน่ายสินค้าของแต่ละราย รายละประมาณ 3 x 2 ตารางเมตร
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำสินค้าเดินทางไปจัดแสดงในคูหาสินค้าหรับผู้สูงอายุ
และคูหาสินค้าแม่และเด็กทั้งส่วนที่ 1 และ 2 โดยสคต.คุนหมิงจะจัดทำนัดหมายเจรจาธุรกิจ (B2B) ให้ล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวรัศมิ์ลภัส สิริภูวนานนท์
2. นางสาวสุธินี มีมาก
เบอร์โทรติดต่อ :
8245,8369
เอกสารประกอบกิจกรรม :
2รายละเอียดเข้าร่วม 60 ในTTB kunming.pdf
หนังสือขอเชิญสมัครเข้าร่วมงาน Top Thai Brands Kunming (ตลาดเฉพาะ).pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ