โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 2
12 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562
ประเภท : ฝึกอบรม และสัมมนา
จำนวนที่เปิดรับ : 317 ราย
จัดสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดด้วยช่องทางการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมธุรกิจพิชิตตลาดออนไลน์ Smart Catalogue พิชิตตลาดโลกด้วย Alibaba.com การขายสินค้าผ่าน Thaitrade.com เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจด้วย LINE@ การโฆษณาสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการหาลูกค้าทางออนไลน์ วิธีการชำระเงินออนไลน์สู่การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น และสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้สนใจ ใช้ช่องทางออนไลน์ในการเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการต่าง ๆ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
12 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
5 กุมภาพันธ์ 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
317 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดด้วยช่องทางการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมธุรกิจพิชิตตลาดออนไลน์ Smart Catalogue พิชิตตลาดโลกด้วย Alibaba.com การขายสินค้าผ่าน Thaitrade.com เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจด้วย LINE@ การโฆษณาสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการหาลูกค้าทางออนไลน์ วิธีการชำระเงินออนไลน์สู่การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น และสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้สนใจ ใช้ช่องทางออนไลน์ในการเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการต่าง ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายมิตธิชัย ทะแยง
2. นายรชต ยงพรม
3. นางสาวอัญญมณี กำเนิดบง
4. นายรชต ยงพรม
5. นางสาวอัญญมณี กำเนิดบง
เบอร์โทรติดต่อ :
064-181-4017 (คุณไอซ์), 095-885-3470 (คุณปรก) เบอร
เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการ e-commerce week ครั้งที่ 2 (12-15 Mar 2019) - v.1.pdf
เอกสารประกอบการบรรยาย E-commerce week by NEA #2.pdf
Facebook Live (link) E-commerce week #2.pdf
หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ไม่ได้เข้าฝึกอบรมในครั้งที่ 1 (ของเดือนมกราคม 62)
ย้อนกลับ