การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ Digital Marketing for Entrepreneur
27 กุมภาพันธ์ 2562 - 17 เมษายน 2562
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนที่เปิดรับ : 50 ราย
รูปแบบการอบรม
*Training ฝึกอบรมและสอนอย่างเจาะลึกในแต่ละหัวข้อ
*Practical & Prafressional Workshop ฝึกลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ
-Presentation นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อฝึกฝนทักษะการนำเสนอ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
27 กุมภาพันธ์ 2562 - 17 เมษายน 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
50 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
3500.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
รูปแบบการอบรม
*Training ฝึกอบรมและสอนอย่างเจาะลึกในแต่ละหัวข้อ
*Practical & Prafressional Workshop ฝึกลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ
-Presentation นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อฝึกฝนทักษะการนำเสนอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายธนวัตร จางอิสระ
2. นางสาวศิราณี นนทะกา
3. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
4. นายธนวัตร จางอิสระ
5. นางสาวศิราณี นนทะกา
6. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
7. นายธนวัตร จางอิสระ
8. นางสาวศิราณี นนทะกา
9. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
10. นายธนวัตร จางอิสระ
11. นางสาวศิราณี นนทะกา
12. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8144,8111
เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการอบรมระยะสั่น ตลาดดิจิทัล.pdf
หมายเหตุ :
-
ย้อนกลับ