นิทรรศการโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุรกิจเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน 2562 (นิทรรศการโครงการ 60+)
17 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 40 ราย
1) กระตุ้นให้ผู้ประกอบการสินค้าผู้สูงอายุเกิดความตื่นตัวและเห็นช่องทางการค้าใหม่
2) สร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ และโอกาสทางการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุของไทยในเวทีงานนานาชาติ
3) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ สร้างการรับรู้ (Awareness) และประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ให้สินค้าสำหรับผู้สูงอายุของไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายในผู้ซื้อทั้งไทยและต่างประเทศ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
17 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
40 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
1) กระตุ้นให้ผู้ประกอบการสินค้าผู้สูงอายุเกิดความตื่นตัวและเห็นช่องทางการค้าใหม่
2) สร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ และโอกาสทางการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุของไทยในเวทีงานนานาชาติ
3) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ สร้างการรับรู้ (Awareness) และประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ให้สินค้าสำหรับผู้สูงอายุของไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายในผู้ซื้อทั้งไทยและต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวรัศมิ์ลภัส สิริภูวนานนท์
2. นางสาวชนรรค์ดา สรภักดี
เบอร์โทรติดต่อ :
025078245
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หนังสือขอเชิญเข้าร่วม 60+ ในงาน Style เมย.62.pdf
หมายเหตุ :
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกุ้ง
ย้อนกลับ