กิจกรรมส่งเสริมการตลาด Innovation and Design Bazaar ในส่วน Innovation and Design Zone (IDZ) ในงาน STYLE Bangkok April 2019
17 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 12 ราย
-
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
17 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
Bangkok International Trade & Exhibition Centre
กลุ่มสินค้า :
1. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
2. Bag / Footware / Leather Products
3. Gifts and Decorative Items / Handicrafts
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
12 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวศรัญญา วระกฎ
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8270
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
-
ย้อนกลับ