โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน 2562
17 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 16 ราย
1) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงเกิดความตื่นตัวและเห็นช่องทางการค้าใหม่
2) สร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ และโอกาสทางการตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงของไทยในเวทีนานาชาติ
3) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง สร้างการรับรู้ Awareness และประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ให้สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงของไทยเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
17 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
Bangkok International Trade & Exhibition Centre
กลุ่มสินค้า :
1. Pet and Farming Products
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
16 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
1) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงเกิดความตื่นตัวและเห็นช่องทางการค้าใหม่
2) สร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ และโอกาสทางการตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงของไทยในเวทีนานาชาติ
3) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง สร้างการรับรู้ Awareness และประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ให้สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงของไทยเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวธนพร ตะละภัฎ
เบอร์โทรติดต่อ :
025078365
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ