โครงการนิทรรศการผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ
17 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 5 ราย
1) สลต. จัดจ้างผู้ดำเนินโครงการฯ
2) สลต. และผู้ดำเนินโครงการฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าสิ่งทอและผ้าผืนที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE สมัครเข้าร่วมโครงการ
3) สลต. และผู้ดำเนินโครงการฯ ประชุมคัดเลือกสินค้าจากผู้ประกอบการที่สมัคร เข้าร่วมโครงการฯ
4) ผู้ดำเนินโครงการฯ นำสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกไปพัฒนาและจัดทำชุดตัวอย่างจากผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile) ร่วมกับดีไซนเนอร์แฟชั่นที่มีชื่อเสียงของไทยโดยการออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะและรูปแบบของการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือฟังก์ชั่นของผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการพัฒนา
5) สลต. ดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสินค้าที่ได้รับการจัดทำจากผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่าย/เจรจาการค้า ภายในงานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน 2562
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
17 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
Bangkok International Trade & Exhibition Centre
กลุ่มสินค้า :
1. Textiles, Garments and Fashion Accessories
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
5 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
1) สลต. จัดจ้างผู้ดำเนินโครงการฯ
2) สลต. และผู้ดำเนินโครงการฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าสิ่งทอและผ้าผืนที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE สมัครเข้าร่วมโครงการ
3) สลต. และผู้ดำเนินโครงการฯ ประชุมคัดเลือกสินค้าจากผู้ประกอบการที่สมัคร เข้าร่วมโครงการฯ
4) ผู้ดำเนินโครงการฯ นำสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกไปพัฒนาและจัดทำชุดตัวอย่างจากผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile) ร่วมกับดีไซนเนอร์แฟชั่นที่มีชื่อเสียงของไทยโดยการออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะและรูปแบบของการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือฟังก์ชั่นของผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการพัฒนา
5) สลต. ดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสินค้าที่ได้รับการจัดทำจากผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่าย/เจรจาการค้า ภายในงานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายจักรพงษ์ วันศิริสุข
เบอร์โทรติดต่อ :
02507 8371
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ