โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าและเทคนิคการผลิตของผู้ประกอบการ Material ของไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น
20 เมษายน 2562 - 30 กรกฎาคม 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 15 ราย
จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น Mr. Junya Kitagawara แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 10 บริษัท บริษัทละ 2 ราย จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม และ 22 - 24 กรกฎาคม 2562
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
20 เมษายน 2562 - 30 กรกฎาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
20 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
DITP'S MEETTING ROOM (RATCHADA RD.)
กลุ่มสินค้า :
1. Gifts and Decorative Items / Handicrafts
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
15 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
10000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น Mr. Junya Kitagawara แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 10 บริษัท บริษัทละ 2 ราย จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม และ 22 - 24 กรกฎาคม 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวรัชนีวงษ์ วงษ์วันทนีย์
เบอร์โทรติดต่อ :
025078330
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ใบสมัคร Material Thai.pdf
หมายเหตุ :
เมื่อเสร้๗ Workshop ครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม จะคัดสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกเหลือ 13 ราย เพื่อนำสินค้าไปจัดแสดงในงาน Tokyo International Gift Show ระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน 2562
ย้อนกลับ